รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษก ศบค. ย้ำชาวต่างชาติที่จะเข้ามารักษาพยาบาลในไทย ต้องลงทะเบียน มีใบนัดหมายจากแพทย์ในไทยและใบอนุญาตเข้าประเทศ จำกัดผู้ติดตามไม่เกิน 3 ราย และต้องอยู่ไทยครบ 14 วัน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con