รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีมีสารแสดงความยินดีถึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con