รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ความคืบหน้าการทบทวนมติการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐแปลง “ดงน้ำจั้น” “ดงบ้านอ้น” และ “ดงเหล่แขม” ในท้องที่ ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con