รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ศบค. ขอความร่วมมือประชาชน ช่วยสอดส่องผู้เดินทางข้ามพรมแดนผิดกฎหมาย ย้ำความจำเป็นในการใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ให้อำนาจในการป้องกันโรคมากกว่า พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con