รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดสธ.ชี้ไทยทดสอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในหนู-ลิง สำเร็จเตรียมทดสอบในมนุษย์ต่อไป พร้อมวาง 3 แนวทางจัดหาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เพื่อให้คนไทยมั่นใจมีวัคซีนเพียงพอ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con