รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ย้ำในเวทีอาเซียนผู้แทนสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) ส่งเสริมความร่วมมืออย่างยั่งยืน 3 ระยะ : “ตอบสนอง ฟื้นตัว ยืดหยุ่น”

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con