รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดกอบชัยฯ เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการในโครงการ Cloud Kitchen Food Truck ออกร้าน ณ ลานสยามดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con