รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษก ศบค. แจง การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อ Wellness and Medical Tourism ไม่ใช่การรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่เป็นการแพทย์ด้านอื่น ๆ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con