รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษกฯ ศบค. เผย พื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine) เป็นทางเลือกเพิ่มเติม สำหรับผู้มีศักยภาพที่ต้องการเดินทางกลับเข้ามาในประเทศ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con