รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ไทย-สวีเดน พร้อมกระชับความร่วมมือในสาขาที่ทั้งสองมีศักยภาพเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจร่วมกันภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con