รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ที่ผ่านมาภาครัฐได้รองรับบุคคลในสถานกักกันโรคที่รัฐจัดให้ ทั้ง Stage Quarantine และ Local Quarantine ไปเป็นจำนวนมากเท่าไร ??

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con