รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ศธ. เผย มีสถานศึกษาผ่านการประเมินความปลอดภัย การลดการแพร่เชื้อโรค จากกรมอนามัยแล้วร้อยละ 90 คาดสถานศึกษาทั้งหมดจะผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 ก่อนเปิดภาคเรียน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con