รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการอย่างไร สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 ??

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con