รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-มท.1 ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา และร่วมหารือการจัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็กและแก้ปัญหาความยากจน เพื่อสร้างประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con