รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียชื่นชมความสัมพันธ์ไทยอินโดนีเซียที่ราบรื่นใกล้ชิด และชื่นชมการจัดการโควิด-19 ของไทย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con