รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายภูเวียงฯ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมหารือ เพื่อเสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูล ด้านการสื่อสาร ด้านอุตุนิยมวิทยา ด้านอุทกศาสต

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con