รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษก ศบค. แนะป้องกันตนเอง เน้นรับประทานอาหารปรุงสุกในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ขณะเดียวกันจัดให้มีชุดสุ่มตรวจสอบพื้นที่ตลาดสดอย่างต่อเนื่อง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con