รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ศบค. มีมติยกเลิกเคอร์ฟิว พร้อมเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 4 มีผลตั้งแต่ 15 มิถุนายน 63

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con