รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ศบค. เผย เปิดให้ลงทะเบียนหมวดย่อยร้านค้าในสนามบิน ปั๊มน้ำมัน รองรับการเดินทางของประชาชน หากเข้าสู่การผ่อนคลายมาตรการระยะต่อไป

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con