รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กรมบัญชีกลาง เผยผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ณ สิ้น พ.ค. 63 เกินเป้า !!

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con