รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สถาบันฯสิ่งทอ เปิดตัวผู้ประกอบการ 9 รายแรกของไทย ได้ฉลาก Smart Fabric หน้ากากผ้า พร้อมเดินหน้าเพิ่มศักยภาพศูนย์วิเคราะห์ทดสอบรองรับ Medical Hub อาเซียน [กระทรวงอุตสาหกรรม]

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con