รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษก ศบค. แจงเหตุชะลอเปิดท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เพราะอยู่ในพื้นที่มีผู้ป่วยติดเชื้อ 14 วัน ยืนยันผ่อนคลายระยะ 4 ขึ้นกับความพร้อมของผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con