รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติ 264 เสียง รับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con