รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีชี้แจง การเสนอร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ เป็นไปตามข้อกำหนด พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ ยืนยันการใช้เงินโครงการใด ๆ ต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ตรวจสอบตามขั้นตอนต่าง ๆ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con