รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-คำแถลงประกอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con