รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นรม. เผยเริ่มนับการเรียนการสอนตั้งแต่ 1 ก.ค. 63 - 16 พ.ค. 64 กรณีเปิดสอนในโรงเรียนตามปกติ ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม มีมาตรการรองรับตาม กศจ. และ คกก. โรคติดต่อจังหวัด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con