รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีขอบคุณพรรรคร่วมรัฐบาล ที่ช่วยกันทำงานตลอดระยะเวลา 1 ปี สั่งการทุกกระทรวงประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้สาธารณชนรับรู้ อย่างชัดเจน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con