รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมต.นร. นายเทวัญ ฯ รับฟังปัญหาผู้ค้าแผงลอยขอให้มีการผ่อนผันเพิ่มอีก 26 จุด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con