รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติเห็นชอบพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con