รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรียืนยัน รัฐบาลพร้อมรับการตรวจสอบการใช้จ่ายตาม พ.ร.ก. เงินกู้ ที่มีการเบิกจ่ายเช่นเดียวกับงบประมาณแผ่นดินปกติ สำหรับการตั้ง กมธ.วิสามัญเพื่อการตรวจสอบ ขอให้รัฐสภาพิจารณา

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con