รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​นายกรัฐมนตรียืนยัน พรก.กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ วงเงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อการเยียวยาและฟื้นฟู จากผลกระทบจากโควิด 19 ขอส.ส. ร่วมกันสร้างความเข้าใจกับประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con