รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีระบุ หลักการใช้จ่ายเงินชัดเจน “รักษา/เยียวยา/ฟื้นฟู” ยึดกฎหมาย ไม่ซ้ำซ้อน หวังช่วยเหลือการดำรงชีวิตของประชาชน ช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con