รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษก ศบค. ยืนยันศบค.เป็นผู้กำหนดกิจการ/กิจกรรมสำหรับการผ่อนคลายมาตรการระยะ 3 แนะผู้ประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงสูงสร้างความมั่นใจ ย้ำประชาชนร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการก่อน-หลังการรับบริการ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con