รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 รายในระบบ State Quarantine ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศลดลงต่อเนื่องจนเหลือ 0

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con