รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ศบค.มท. แจ้งทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกแรงงานชาวเมียนมาเดินทางกลับประเทศผ่านช่องทางในพื้นที่จังหวัดชายแดน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con