รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ศบค.ขอความร่วมมือประชาชนสแกน QR Code แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เมื่อเข้าใช้บริการสถานที่ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการตรวจหาผู้ติดเชื้อ ย้ำความร่วมมือของทุกคนจะทำให้มีชีวิตวิถีใหม่ที่มีความสุข

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con