รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษก ศบค. ชี้แจงการเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" 60 วันเพื่อประโยชน์ในการติดตามผู้ติดเชื้อ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ไม่ได้อยู่ในระยะ 2 ปฏิบัติตามมาตรการหลัก 5 ข้อ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con