รัฐบาลไทย-รมว.ยุติธรรม รับเรื่อง การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการลงโทษผู้กระทำผิดทางเพศ จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ และกลุ่มนักวิชาการอาชญาวิทยา

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con