รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษก ศบค.ยืนยันแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล เชิญชวนผู้ให้บริการกิจการและผู้ค้าแผงลอย ร่วมลงทะเบียน เพื่อได้มีระบบเดียวในการดูแลและง่ายต่อการติดตามโรค

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con