รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษก ศบค. ยืนยันไลน์ “ไทยชนะ” เป็นช่องทางเพื่อผู้ประกอบกิจการ/กิจกรรมใช้สอบถามเพิ่มเติม ย้ำจับตา 14 วันช่วงผ่อนปรนระยะ 2 ก่อนพิจารณาให้กิจการ/กิจกรรมระยะ 3 กลับมาให้บริการ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con