รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษก ศบค. รายงานมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย ระบุการเดินทางข้ามจังหวัด ยังมีความเสี่ยงแพร่เชื้อ ขอบคุณคนไทยและกิจการต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือ ดำเนินชีวิตวิถีใหม่โดยการใช้เทคโนโลยี

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con