รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมต.นร.นายเทวัญฯ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 4 ราย จากกองทุนเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con