รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เพื่อรับความร่วมมือจากประชาชน และประเมินสถานการณ์ภายหลังการผ่อนปรนระยะที่ 2 อย่างเข้มงวด ป้องกันการระบาดระลอก 2

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con