รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษก ศบค. ยืนยันยังไม่กำหนดจำนวนของผู้เข้าใช้บริการภายในห้างสรรพสินค้าที่จะเปิดบริการวันที่ 17 พ.ค. นี้ แต่ขอให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทั้งก่อนเข้าและหลังการใช้บริการกิจกรรม/กิจการต่างๆ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con