รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ศบค.เห็นชอบลดเวลาเคอร์ฟิวเป็น 23.00 น.- 04.00 น. กิจการ/กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายระยะ 2 เริ่ม 17 พ.ค.นี้ อาทิ ร้านอาหารในหน่วยงาน ศูนย์การค้า คลินิกเสริมความงาม ห้องสมุด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con