รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 รายจากการค้นหาเชิงรุกโดย อสม.ในพื้นที่ ย้ำ ศบค.ตรวจเข้มกิจการ/กิจกรรม 3 ระดับ ด้วยมาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม และตรวจเชิงคุณภาพ เพื่อให้ปลอดโรคปลอดภัย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con