รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษก ศบค. ย้ำปฏิบัติ 3 ข้อ เพื่อทุกคนปลอดโรค ปลอดภัย 1) สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาที่ออกจากบ้าน หรืออยู่บ้านกับผู้สูงอายุ 2) ล้างมือบ่อยๆ 3 ) เว้นระยะห่างทางสังคม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con