รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัด พณ. ยืนยันสินค้าในประเทศไม่ขาดแคลน กำลังการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยมีมาก เตรียมขยายโครงการพาณิชย์ลดราคาเพื่อประชาชน เฟส 3

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con