รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษก ศบค. เผย 14 – 15 พ.ค. ยกร่างข้อกำหนดระยะที่ 2 ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างด้วย Sandbox เช่น ห้างสรรพสินค้า ประเมินผลก่อนเปิดบริการ 17 พ.ค. นี้

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con