รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษก ศคบ. แจงการถอนจีนและเกาหลีใต้ออกจากรายชื่อประเทศเขตโรคติดต่ออันตราย เป็นเพียงข้อเสนอ ศบค. ย้ำไทยยังไม่อนุญาตให้มีเที่ยวบินเข้าประเทศ คงมาตรการ fit to fly

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con